Nema Tremme

Edukacije i kursevi

Nema Tremme radi po principu "Priprema - Trema - Pobeda".
Kroz radionice, seminare i individualne časove, korišćenjem određenih tehnika i praktičnih vežbi, uz naše profesionalne savetnike učesnici će umanjiti strah od javnog nastupa i tremu, a samim tim i poboljšati veštine poslovne i lične komunikacije. Zajedničkim radom i dobrom pripremom pomažemo učesnicima da pobede tremu!

"Veliki govornici se ne rađaju, oni se stvaraju!"

O meni

Moje ime je Lana Vukčević. Idejni sam tvorac i osnivač Nema Tremme,
predavač iz oblasti komunikacije sa više od 10 godina iskustva.
Sarađujem sa poslovnim subjektima i privatnim licima, sa ciljem da kroz savetovanje, edukacije i treninge unaprede poslovnu i ličnu komunikaciju, veštine prezentovanja i javnog nastupa.
Stručno znanje stekla sam kroz formalno obrazovanje, seminare, kurseve i druge vidove edukacije.
Živim i i radim po principu "celoživotnog učenja" (lifelong learning). U svojim odraslim godinama ne prestajem da učim. Trudim se da proširim znanje, unapredim veštine i kompetencije sa ciljem da podignem nivo svojih ličnih, društvenih i profesionalnih mogućnosti.
Po struci sam magistar prava.
Uživam u radu sa ljudima, volim životinje i poštujem prirodu.

NAŠE EDUKACIJE

Edukacije koje sprovodimo su pažljivo osmišljene na osnovu istraživanja i analize potreba ciljnih grupa.
Javni nastup

Javni nastup i veštine uveravanja

Imate šta da kažete, ali ne znate kako?
Umanjite strah od javnog nastupa i uverite publiku u ono šta govorite.

Poslovno prezentovanje

Poslovno prezentovanje i poslovna komunikacija

Dobre prezentacijske veštine i kvalitetna poslovna komunikacija će vam omogućiti veće šanse za napredovanje.

Akadesmki program

Akademski program

Naučenu teoriju pretvorite u praktično znanje! Pripremite se za izlaganje vaših radova, istraživanja ...

Javni nastup

"Publika - i oni su samo ljudi.
Nema potrebe da ti stvaraju nervozu."

Javni nastup i veštine uveravanja

Bilo da ste početnik ili već imate iskustva u javnim nastupima upoznajte se sa još nekoliko tehnika, proširite svoje postojeće znanje i potrudite se da steknete nove veštine. Naučite kako da komunicirate sa publikom, kako da pridobijete njihovu pažnju i poverenje, od početka do kraja svog izlaganja. Ne dozvolite da Vas nedostatak iskustva i/ili znanja obeshrabri i da zbog toga propustite prilike da predstavite svoje ideje, rad i/ili projekat.

Neke od tema koje ova edukacija obrađuje su:

 • Javni nastup - i sve što on nosi sa sobom.
 • Publika - kome se obraćamo?
 • Kako pridobiti publiku da veruje u ono šta pričate?
 • Trikovi koji će pomoći da umanjite strah od javnog nastupa.

Ovo je interaktivna radionica, gde najveći deo zauzimaju praktične vežbe, te se od učesnika traži da aktivno učestvuju i budu predani, kako bismo mogli postići najbolje rezultate.

U dogovoru sa kandidatom, postoji opcija snimanja kamerom. Ovakav način rada omogućava praćenje napretka, dobijanja povratnih informacija i davanja saveta za daljnji napredak, dok učesnici rade na jačanju svog samopouzdanja za buduće javne nastupe.

Poslovno prezentovanje

"Govornik treba imati na umu tri stvari:
šta govori, kome govori i kako govori."

Poslovno prezentovanje i poslovna komunikacija

Savremeno poslovanje traži dodatne veštine kako biste bili konkurentni na tržištu rada, te na taj način povećate mogućnost ličnog i poslovnog uspeha. Veštine poslovnog prezentovanja i dobra poslovna komunikacija
(koja je dio poslovne kulture) su svakako nešto što će Vas izdvojiti od drugih. Naučite da predstavite sebe i svoj poslovni projekat, proizvode, poslovne rezultate, organizaciju i rad, te da saznanja i činjenice pretvorite u zanimljive informacije onima kojima ih predstavljate.

Neke od tema koje ova edukacija obrađuje su:

 • Predstavljanje - kako da se na pravilan način predstavite.
 • Pisanje teza.
 • Kako izdvojiti i prezentovati ono najvažnije?
 • Poslovna komunikacija - vrste i glavne karakteristike.

Ovo je interaktivna radionica, gde najveći deo zauzimaju praktične vežbe, te se od učesnika traži da aktivno učestvuju i budu predani, kako bismo mogli postići najbolje rezultate.

U dogovoru sa kandidatom, postoji opcija snimanja kamerom. Ovakav način rada omogućava praćenje napretka, dobijanja povratnih informacija i davanja saveta za daljnji napredak, dok učesnici rade na jačanju svog samopouzdanja za buduće javne nastupe.

Akademski program

"Dobar govornik čini da vidimo našim ušima."

Akademski program

Iskoristite vreme koje provodite na studijama (bilo kojeg nivoa) da naučite svoje znanje prezentovati drugima i praktično ga pokazati. Naučite kako da odbranite seminarski rad, držite prezentaciju na neku od tema koje izučavate. Pripremite se za odbranu završnog rada (diplomski, master, doktorski).

Neke od tema koje ova edukacija obrađuje su:

 • O strahu od javnog nastupa.
 • Vrste komunikacije.
 • Struktura prezentacije.
 • Prezentacione veštine.

Ovo je interaktivna radionica, gde najveći deo zauzimaju praktične vežbe, te se od učesnika traži da aktivno učestvuju i budu predani, kako bismo mogli postići najbolje rezultate.

U dogovoru sa kandidatom, postoji opcija snimanja kamerom. Ovakav način rada omogućava praćenje napretka, dobijanja povratnih informacija i davanja saveta za daljnji napredak, dok učesnici rade na jačanju svog samopouzdanja za buduće javne nastupe.

PRIPREMA - TREMA - POBEDA

Nema Tremme radi po principu "Priprema - Trema - Pobeda". Kroz radionice, seminare i individualne časove, korišćenjem određenih tehnika i praktičnih vežbi, uz naše profesionalne savetnike učesnici će umanjiti strah od javnog nastupa i tremu, a samim tim i poboljšati veštine poslovne i lične komunikacije. Zajedničkim radom i dobrom pripremom pomažemo učesnicima da pobede tremu!

Naša svakodnevna komunikacija se u najvećoj meri odvija nesvesno. Ukoliko osvestite činjenicu o bitnosti i prednosti uspešne komunikacije, utoliko povećavate svoje šanse da budete korak ispred konkurencije i izdvojite se od drugih.

U oblasti komunikacije postoji mnogo alata i tehnika pomoću kojih možete preneti svoju poruku.

Nema Tremme u svojim edukacijama koristi one alate i tehnike koji su dokazano uspešni i zbog toga vredni da ih se usvoji.

Edukacije koje sprovodimo su pažljivo osmišljene na osnovu istraživanja i analize potreba ciljnih grupa, prilagođene su svakom kandidatu, u zavisnosti od njihovih potreba, znanja, afiniteta, njihovog senzibiliteta i ostalih specifičnosti koje su od značaja za postizanje što boljih rezultata - učenje po meri!

Radionice su intekartivne, većim delom praktične, a tokom rada se prolazi kroz teoretski dio. Poenta je da učesnik usvoji i savlada, u što većem obimu, određene veštine i tehnike, koje bi mu u budućnosti bile od koristi.

Nema Tremme je "otvorenog uma" i radovaćemo se svakom dobronamernom i korisnom savetu, sugestiji i saradnji!